Skip to main content
  • Rentoutus valmennus
Rentoutus ja Hypnoosi valmennus

Rentoutus valmentaja 

Perehtyy jokaisen ihmisen tarpeisiin, mikä jokaisen elämässä voisi olla juuri se seikka, mitä voisi voimistaa, kehittää tai eheyttää. Moni ihminen kohtaa elämässään stressiä, pelkoja tai elämän tilanteita, jotka estävät meitä etenemästä omassa elämässään. Koemme, että erilaiset pelot pureutuvat alitajunnan syövereistä oman elämän ohjaksiin, ja koemme, että pelko ohjailee ja emme pysty tekemään päätöksiä ilman, että muistelemme miten elämä ohjautui edellisten kokemusten perusteella.

Se mitä rentoutusvalmennuksessa tapahtuu, rentoutunut mieli vastaan ottaa uudenlaista alitajunnan ohjausta. Suurin osa elämämme päätöksistä perustuu alitajunnan kautta tuleviin ohjauksiin. Muutosprosessin aikana mieli muistuttaa edellisistä kokemuksista mitä muutos on tuonut tullessaan, juuri niitä kertoja, jolloin on epäonnistuminen tapahtunut. Alitajuntaan pääsee rentoutustekniikalla muuntamaan postiviiseksi tapahtumia, mitä edellisillä kerroilla on tapahtunut. Muutos voidaan saavuttaa oman mielen hallinnalla ja pysyvä muutos saa alkunsa. Rentoutus valmennus pohjautuu Suomen hypnoosiliiton vastuulliseen etiikkaan, jota työssäni pidän yllä.

Hypnoosi valmennus

Hypnoosi tila on syvärentoutustila, joka on jokaisen ihmisen luontainen tila rentoutua ja vastaanottaa uusia ohjauksia. Jotkin ihmisen olemuspuolen opitut tavat ja eletty elämä muodostaa tapoja, joiden mukaan ihminen elää omaa elämäänsä. Näistä saattaa syntyä ihmistä rajoittavia ja kuormittavia tapahtumaketjuja.

Hypnoosivalmennuksessa pystytään pääsemään juuri niihin alkulähteille, milloin jokin tapahtuma on saanut aikaiseksi merkittävän tapahtuman ihmisen elämässä. Voidaan ajatella vaikka esimerkiksi koulukiusaamista, joka on madaltanut itsetuntoa, joka heijastaa aikuisiän valintoihin. Hypnoositilassa näitä tapahtumia voidaan käsitellä lempeästi ja turvallisesti. Ihminen siinä tilassa pystyy täysin muistamaan mitä hypnoositilassa on käsitelty. Ja näitä asioita pystytään katsomaan uudella tavalla. Ottamaan niistä voimavaroja ja ymmärrystä nykyhetkeen.

Rentoutus valmennus

Kundalini Reiki koulutukset:

Kundalini Reiki 1:

Tässä kahden päivän koulutuksessa käymme läpi mitä Kundalini Reiki energia on ja miten energiat vaikuttavat meihin eri kehon osiin. Käymme läpi koko energiakehomme, Auramme ja energiakeskuksemme. Näiden päivien aikana ennen kaikkiaan ymmärrämme miten kaikki tunteet ja eletty elämä vaikuttaa meidän kehoomme ja mieleemme. Miten voimme itse muuttaa elämämme suunnan ja hyvinvoinnin. Tämä kurssi sisältää valtavan oppimateriaalin omaan hyvinvointiin ja sitä kautta myös hoitamaan muita ihmisiä. Sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista tietämystä energioihin ennalta, kunhan olet kiinnostunut omasta hyvinvoinnista. Kurssin aikana opitaan meditoimaan ja kuuntelemaan oman kehon ääntä.

Kundalini Reiki 2:

Tässä yhden päivän koulutuksessa syvennämme tietouttamme Reiki polulla. Teoria osuus on vähäisempi. Joten meditointi ja Kundalini Reiki vahvistuminen tässä koulutuksessa on pääasiassa. Kertaamme Reiki 1 asioita ja vahvistamme osaamistamme ja Hoitajana ja tulkitsijana sinusta tulee osaavampi. Reiki 2 vahvistaa sinua ja valmistelee kohti seuraavaa tasoa aina Reiki Master tasolle asti.

Kundalini Reiki Master:

Tämän koulutuksen tarkoitus on sinusta valmistaa Master tason hoitaja. Koulutus on kaksi päiväinen tapahtuma. Jonka aikana kaikki oppimasi nivoutuu yhteen. Voit alkaa tämän koulutuksen jälkeen opettamaan muita oppilaita. Hoitajana olet varmempi ja valmiimpi. Koko Reiki polku on muokannut sinua ihmisenä kokonaisuutena, ymmärrys ja valoisuutesi on lisääntynyt tämän matkan aikana valtavasti.

Kurssien yhteydenotot:

Johanna Koski
050 322 8420
info@purppurapuu.fi