Skip to main content
  • Energiahoidot
Kultaisen säteen sekhem ykseyden liekki

Kultaisen säteen sekhem ykseyden liekki on ilmentymä muinaisen Egyptin ajoista. Elämän tulen pyhästä energiasta, joka virtaa meissä pyhässä liitossa omassa sydämen tietoisuuden kautta. Sekhem on tunnettu Egyptin alkujen alussa filosofiana elämän pyhyydestä, siitä mitä olemme sisimmillään puhtaana valonkantajan omassa elämässämme. Nyky aikaan saapuessa Sekhem näyttäytyy meille energiahoidon muodossa, josta ihminen on valmis tulemaan siihen tilaan, jossa hän muistaa oman olemuksen. Kaikkine olemuspuolineen ja tietoisuuden tilan, jossa kaikki muodostaa yhteyden itseen oman elämän luoja aspektiin. Nostamaan omassa elämässään ja polulla ne asiat, jotka on noustava henkisen olemus puolen puhdistuessa ja ilmentämällä sitä kautta omaan elämään pyhää viisautta, joka kulkee meidän mukana, josta voimme ammentaa elämäämme oikeanlaista virtausta. Tulemalla dualisesta maailmasta, jossa koemme erillisyyttä kaikkeen ulkopuolella olevaan, saapumaan ykseyden eheyttävään kollektiiviseen yhteyteen, jossa kaikki on yhtä luomiskunnan kanssa. Kohtaamalla itsensä muiden kautta ja sitä kautta ymmärtää oman olemuksen.

Sekhem on juuri omialtainen avain oman kehityksen ja kasvun roolin avustaja omassa elämässä. Nauttimalla omasta elämästä jokaisella elämän taajudella. Löytämään oman itsensä uudelleen ja näkemällä oman kasvun ja sitä kautta tunnistamalla itsessään tarpeen tulla juuri siksi ihmiseksi, joka on kaivannut tulla nähdyksi, koetuksi ja kuulluksi. Ennen kaikkea itselleen. Ja sitä kautta muiden koettavaksi.

Olemme värähtelyä ja energiaa. Olemme kokonaisuus, johon vaikuttaa tunteet, eletty elämä ja opitut tottumukset. Kaikki nämä vaikuttavat meidän energiakehoomme ja fyysiseen kehoomme. Tämän hetkinen maailmamme elää todella kiivaassa muutos energiassa. Jatkuva kiire ja stressi vaikuttaa meihin ihmisiin todella kovasti kehoa ja mieltä kuluttaen. Unohdamme ottaa aikaa itsellemme tehdessämme itsemme liian kiireisiksi, jolloin emme kuule oman kehomme ääntä.

Olemme värähtelyä ja energiaa. Olemme kokonaisuus, johon vaikuttaa tunteet, eletty elämä ja opitut tottumukset. Kaikki nämä vaikuttavat meidän energiakehoomme ja fyysiseen kehoomme. Tämän hetkinen maailmamme elää todella kiivaassa muutos energiassa. Jatkuva kiire ja stressi vaikuttaa meihin ihmisiin todella kovasti kehoa ja mieltä kuluttaen. Unohdamme ottaa aikaa itsellemme tehdessämme itsemme liian kiireisiksi, jolloin emme kuule oman kehomme ääntä.

Koulutus 1 taso

Koulutus 1 taso.

Sisältää itsehoitoon ja muiden hoitoon tarvittavan tietouden. Tähän koulutukseen voivat osallistua myös vasta-alkajat, joille energia hoitaminen on vielä uutta. Tämä koulutus sisältää kaiken tarvittavan tiedon Sekhemin energiamuotona, historian ja tutustumme energiakehoon ja kokonaisuuteen miten energia värähtelee. Miten hoidamme itseämme ja toisia. Tämä koulutus on 2 päiväinen koulutus, lähikoulutuksensa. Myös etäopiskelu on mahdollista, muutamien etä kontaktien kanssa.

Koulutus 2 taso

Koulutus taso 2

Sisältää tietouden syvemmän puolen hoitamisesta, saadessasi käyttöösi eri hoitomuotoja käsittelevän koulutuksen. Jos olet jossain vaiheessa käynyt jonkin muun koulutuksen energiamuotoina. Tämä 2 taso voidaan yhdistää taso 1 ja taso 2 yhdessä paketissa. Tämä taso auttaa sinua omassa hoitaja polussasi saavuttamaan etähoidon oppimisen ja sitä kautta laajentamaan omaa osaamistasi omassa hoitajapolullasi.

Koulutus 3 taso

Koulutus taso 3

Olet saavuttanut aiemmat koulutukset ja on aika saavuttaa uusi taso Master tason opiskelussa Sehkem energiassa. Tässä koulutus jaksossa käsittelemme uudenlaisia ajatuksia, syvempää olemus puolta omasta kehosta ja ottamalla huomioon asiakkaan hoidossa potentiaalinen kasvu omaan itseen kaikkine kerroksineen ja taajuuksineen, Ymmärtämällä tunnekehon yhteyden fyysiseen kehoon, Pureutumalla asioihin, joita emme välttämättä ymmärrä itsestämme, mutta alamme tunnistamaan oman kehon, mielen ja tietoisuuden kautta nousevat asiat, jotka ovat olleet solumuistimme syövereissä. Näkemään itsemme kokonaisena. Elämään uudenlaista elämää itsemme kautta.

Koulutus 4 taso

Koulutus taso 4

Tämän koulutuksen jatkumo jatkuu taso 3 jälkeen syventämään tietouttamme pyhän geometrian kautta. Pyhän olemuksen Merkaban kautta. Tämä koulutus antaa ymmärryksen ja osaamisen pyhän tilan elementeistä ja uusista symboleihin kiteytetyistä aarteista elämäämme. Tämä koulutus valmistelee sinua tulevan opettaja polkusi alkuun, jos se sinua kutsuu.

Koulutus 5 taso

Koulutus 5 taso

Tämän koulutuksen aikana kypsyy opettaja, jonka polku avautuu sinulle omanlaisena kokemuksena. Antaen itselle sen opettajatutkinnon, jota kautta voit alkaa opettamaan muita hoitajia omalla polullaan. Tämän antoisan koulutuksen aikana opit itsestä sen opettaja aspektin, joka sinussa kaipaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Sinun tapasi tuottaa tekstiä, puhetta ja oppeja Sehkemin parissa.

Kultaisen säteen sekhem ykseyden liekki
Maa’a Äiti Maa energiahoito

Hoitomuoto on erittäin rentouttava, voimakkaasti maadoittava ja puhdistaa kehostamme ja aurastamme negaatioita, joita saamme mukaamme erilaisista tilanteista. Hoidon myötä tietoisuutemme nousee ja koemme hoidon aikana voimakasta yhteyttä Äiti maan energioihin, sydämeen.

Hoito auttaa meitä hyväksymään oman itsemme ja saamme apua löytämään tasapainon omaan elämäämme. Stressin tunteet elämässämme tuovat omat haasteet. Joten saamme hoidon myötä helpotusta kaikkeen tekemiseen arjessa. Hoito puhdistaa meidän chakra järjestelmän eli energiakeskuksemme automaattisesti, jolloin saamme elämän ilomme takaisin, sekä luovuuden, mielen, kehon tasapainon ja harmonian elämäämme.

Hoito on turvallista kaikille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Riippumaton uskomuksistasi tai perinteistäsi. Hoito auttaa kaikkia ihmisiä kohtaamaan oman itsensä vapaammin, kokemaan ja tuntemaan omaa elämänsä polkua mieli rauhallisempana ja sydän avoimempana.
Hoito tehdään hoitolassani makuultaan vaatteet päällä. Tai kaukoteitse sovittuna aikana sinulle sopivaan aikaan.

Hoito auttaa meitä hyväksymään oman itsemme ja saamme apua löytämään tasapainon omaan elämäämme. Stressin tunteet elämässämme tuovat omat haasteet. Joten saamme hoidon myötä helpotusta kaikkeen tekemiseen arjessa. Hoito puhdistaa meidän chakra järjestelmän eli energiakeskuksemme automaattisesti, jolloin saamme elämän ilomme takaisin, sekä luovuuden, mielen, kehon tasapainon ja harmonian elämäämme.

Hoito on turvallista kaikille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Riippumaton uskomuksistasi tai perinteistäsi. Hoito auttaa kaikkia ihmisiä kohtaamaan oman itsensä vapaammin, kokemaan ja tuntemaan omaa elämänsä polkua mieli rauhallisempana ja sydän avoimempana.
Hoito tehdään hoitolassani makuultaan vaatteet päällä. Tai kaukoteitse sovittuna aikana sinulle sopivaan aikaan.