Palvelut

Rentoutus valmennus

Rentoutus valmentaja perehtyy jokaisen ihmisen tarpeisiin, mikä jokaisen elämässä voisi olla juuri se seikka, mitä voisi voimistaa, kehittää tai eheyttää. Moni ihminen kohtaa elämässään stressiä, pelkoja tai elämän tilanteita, jotka estävät meitä etenemästä omassa elämässään. Koemme, että erilaiset pelot pureutuvat alitajunnan syövereistä oman elämän ohjaksiin, ja koemme, että pelko ohjailee ja emme pysty tekemään päätöksiä ilman, että muistelemme miten elämä ohjautui edellisten kokemusten perusteella.

Se mitä rentoutusvalmennuksessa tapahtuu, rentoutunut mieli vastaan ottaa uudenlaista alitajunnan ohjausta. Suurin osa elämämme päätöksistä perustuu alitajunnan kautta tuleviin ohjauksiin. Muutosprosessin aikana mieli muistuttaa edellisistä kokemuksista mitä muutos on tuonut tullessaan, juuri niitä kertoja, jolloin on epäonnistuminen tapahtunut. Alitajuntaan pääsee rentoutustekniikalla muuntamaan postiviiseksi tapahtumia, mitä edellisillä kerroilla on tapahtunut. Muutos voidaan saavuttaa oman mielen hallinnalla ja pysyvä muutos saa alkunsa. Rentoutus valmennus pohjautuu Suomen hypnoosiliiton vastuulliseen etiikkaan, jota työssäni pidän yllä.

Tiibetiläinen äänimalja hoito

Tiibetiläinen Äänimalja hoito on 5000 vuotta vanha syvärentoutus menetelmä, joka perustuu Veda-menetelmään. Äänellä on valtavan parantava ja hoitava vaikutus. Äänimaljojen äänet vaikuttavat meihin myötävärähtelyn ja ääniaaltojen avulla. Meidän kehomme koostuu pääosin vedestä, ja luonnossa vesi värähtelee niin kuin meissä ihmisissäkin.
Ääni ulottuu sinne minne hoitajan kädet eivät yllä, aina solutasolle asti. Hoito auttaa meidän kehoa rentoutumaan ja mieltä tasaantumaan. Hoidossa äänimaljoja soitetaan kehon eri osissa. Hoito voidaan tehdä myös ryhmille, jolloin ääniaallot tavoittaa jokaisen ilman maljojen kosketusta fyysiseen kehoon.

Ääni ja värähtely pyrkii saamaan kehon värähtely tason harmoniseksi. Äänimalja hoito soveltuu monenlaisiin kehon ja mielen haasteiden hoitoon. Syvärentoutukseen, silloin kun haluat helpotusta stressin tuomiin ahdistuksiin. Keskittymishäiriöön, unettomuuteen ja kaikkeen mikä kehossa on epätasapainossa.

Yksilöhoitona:

Saat yksilöhoidon matkan omaan itseesi. Olemalla läsnä omassa kehossa äänimaljojen äänen viedessä sinut syvään olemukseen. Antamalla aikaa juuri itsellesi. Tärkeimmälle ihmiselle omassa elämässäsi. Vapauttamaan stressitiloja ja tuntemuksia. Palauttaen oman kehon tasapainon tässä hetkessä.

Ryhmille:

  • Äänimalja ryhmille räätälöidään ryhmän tarpeiden mukaisesti.
  • Osallistujia voi olla 2-20 ja myös enemmän jos ryhmä niin määrittelee.
  • Ryhmässä voi olla niin lapset ja aikuiset. Koostua miehistä ja naisista.
    • Ryhmässä voi olla niin ensikertalaiset kuin kauemmin äänimaljahoidoissa käyneet konkarit.

Energiahoidot:

Olemme värähtelyä ja energiaa. Olemme kokonaisuus, johon vaikuttaa tunteet, eletty elämä ja opitut tottumukset. Kaikki nämä vaikuttavat meidän energiakehoomme ja fyysiseen kehoomme. Tämän hetkinen maailmamme elää todella kiivaassa muutos energiassa. Jatkuva kiire ja stressi vaikuttaa meihin ihmisiin todella kovasti kehoa ja mieltä kuluttaen. Unohdamme ottaa aikaa itsellemme tehdessämme itsemme liian kiireisiksi, jolloin emme kuule oman kehomme ääntä.

Kultaisen säteen sekhem ykseyden liekki

Kultaisen säteen sekhem ykseyden liekki on ilmentymä muinaisen Egyptin ajoista. Elämän tulen pyhästä energiasta, joka virtaa meissä pyhässä liitossa omassa sydämen tietoisuuden kautta. Sekhem on tunnettu Egyptin alkujen alussa filosofiana elämän pyhyydestä, siitä mitä olemme sisimmillään puhtaana valonkantajan omassa elämässämme. Nyky aikaan saapuessa Sekhem näyttäytyy meille energiahoidon muodossa, josta ihminen on valmis tulemaan siihen tilaan, jossa hän muistaa oman olemuksen. Kaikkine olemuspuolineen ja tietoisuuden tilan, jossa kaikki muodostaa yhteyden itseen oman elämän luoja aspektiin. Nostamaan omassa elämässään ja polulla ne asiat, jotka on noustava henkisen olemus puolen puhdistuessa ja ilmentämällä sitä kautta omaan elämään pyhää viisautta, joka kulkee meidän mukana, josta voimme ammentaa elämäämme oikeanlaista virtausta. Tulemalla dualisesta maailmasta, jossa koemme erillisyyttä kaikkeen ulkopuolella olevaan, saapumaan ykseyden eheyttävään kollektiiviseen yhteyteen, jossa kaikki on yhtä luomiskunnan kanssa. Kohtaamalla itsensä muiden kautta ja sitä kautta ymmärtää oman olemuksen.

Sekhem on juuri omialtainen avain oman kehityksen ja kasvun roolin avustaja omassa elämässä. Nauttimalla omasta elämästä jokaisella elämän taajudella. Löytämään oman itsensä uudelleen ja näkemällä oman kasvun ja sitä kautta tunnistamalla itsessään tarpeen tulla juuri siksi ihmiseksi, joka on kaivannut tulla nähdyksi, koetuksi ja kuulluksi. Ennen kaikkea itselleen. Ja sitä kautta muiden koettavaksi.

Kultaisen säteen Sekhem ykseyden liekki

Koulutukset Kultaisen säteen Sekhem ykseyden liekkiin

Koulutus 1 taso

Koulutus 1 taso.

Sisältää itsehoitoon ja muiden hoitoon tarvittavan tietouden. Tähän koulutukseen voivat osallistua myös vasta-alkajat, joille energia hoitaminen on vielä uutta. Tämä koulutus sisältää kaiken tarvittavan tiedon Sekhemin energiamuotona, historian ja tutustumme energiakehoon ja kokonaisuuteen miten energia värähtelee. Miten hoidamme itseämme ja toisia. Tämä koulutus on 2 päiväinen koulutus, lähikoulutuksensa. Myös etäopiskelu on mahdollista, muutamien etä kontaktien kanssa.

Koulutus 2 taso

Koulutus taso 2

Sisältää tietouden syvemmän puolen hoitamisesta, saadessasi käyttöösi eri hoitomuotoja käsittelevän koulutuksen. Jos olet jossain vaiheessa käynyt jonkin muun koulutuksen energiamuotoina. Tämä 2 taso voidaan yhdistää taso 1 ja taso 2 yhdessä paketissa. Tämä taso auttaa sinua omassa hoitaja polussasi saavuttamaan etähoidon oppimisen ja sitä kautta laajentamaan omaa osaamistasi omassa hoitajapolullasi.

Koulutus 3 taso

Koulutus taso 3

Olet saavuttanut aiemmat koulutukset ja on aika saavuttaa uusi taso Master tason opiskelussa Sehkem energiassa. Tässä koulutus jaksossa käsittelemme uudenlaisia ajatuksia, syvempää olemus puolta omasta kehosta ja ottamalla huomioon asiakkaan hoidossa potentiaalinen kasvu omaan itseen kaikkine kerroksineen ja taajuuksineen, Ymmärtämällä tunnekehon yhteyden fyysiseen kehoon, Pureutumalla asioihin, joita emme välttämättä ymmärrä itsestämme, mutta alamme tunnistamaan oman kehon, mielen ja tietoisuuden kautta nousevat asiat, jotka ovat olleet solumuistimme syövereissä. Näkemään itsemme kokonaisena. Elämään uudenlaista elämää itsemme kautta.

Koulutus 4 taso

Koulutus taso 4

Tämän koulutuksen jatkumo jatkuu taso 3 jälkeen syventämään tietouttamme pyhän geometrian kautta. Pyhän olemuksen Merkaban kautta. Tämä koulutus antaa ymmärryksen ja osaamisen pyhän tilan elementeistä ja uusista symboleihin kiteytetyistä aarteista elämäämme. Tämä koulutus valmistelee sinua tulevan opettaja polkusi alkuun, jos se sinua kutsuu.

Koulutus 5 taso

Koulutus 5 taso

Tämän koulutuksen aikana kypsyy opettaja, jonka polku avautuu sinulle omanlaisena kokemuksena. Antaen itselle sen opettajatutkinnon, jota kautta voit alkaa opettamaan muita hoitajia omalla polullaan. Tämän antoisan koulutuksen aikana opit itsestä sen opettaja aspektin, joka sinussa kaipaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Sinun tapasi tuottaa tekstiä, puhetta ja oppeja Sehkemin parissa.

Maa’a Äiti Maa energiahoito:

Hoitomuoto on erittäin rentouttava, voimakkaasti maadoittava ja puhdistaa kehostamme ja aurastamme negaatioita, joita saamme mukaamme erilaisista tilanteista. Hoidon myötä tietoisuutemme nousee ja koemme hoidon aikana voimakasta yhteyttä Äiti maan energioihin, sydämeen.

Hoito auttaa meitä hyväksymään oman itsemme ja saamme apua löytämään tasapainon omaan elämäämme. Stressin tunteet elämässämme tuovat omat haasteet. Joten saamme hoidon myötä helpotusta kaikkeen tekemiseen arjessa. Hoito puhdistaa meidän chakra järjestelmän eli energiakeskuksemme automaattisesti, jolloin saamme elämän ilomme takaisin, sekä luovuuden, mielen, kehon tasapainon ja harmonian elämäämme.

Hoito on turvallista kaikille eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Riippumaton uskomuksistasi tai perinteistäsi. Hoito auttaa kaikkia ihmisiä kohtaamaan oman itsensä vapaammin, kokemaan ja tuntemaan omaa elämänsä polkua mieli rauhallisempana ja sydän avoimempana.
Hoito tehdään hoitolassani makuultaan vaatteet päällä. Tai kaukoteitse sovittuna aikana sinulle sopivaan aikaan.

Hoitolassa   
1h    50€
1,5h  65 €
2h     75€

Kaukohoitona
40€

Muut koulutukset:

Elämäni Enkelit:

Tällä kurssilla esittelen Arkkienkelit, jotka vaikuttavat meidän chakrajärjestelmään, eli energiakeskuksiemme kautta. Kehossamme on 7 päächakraa ja kehonulkopuolella 4 chakraa. Käymme läpi oman kehomme energiakeskuksemme ja niiden tehtäviä ja miten voimme tutustua enemmän näihin chakroihin kurssin aikana. Opimme kurssin aikana meditaatiotekniikoita ja tapoja miten voimme suojata energiakehoamme ja puhdistaa omia chakrojamme. Tiedostamme omia tunteita ja miten ajatukset toimivat ja miten voimme valita oman elämän hyvinvoinnin tästä eteenpäin. Enkelit ovat henkimaailman valonlähettiläitä, joilla on jokaisella eri tehtäviä. Opimme miten enkelit ovat läsnä ja mitä heiltä voi pyytää avuksi meidän elämäämme.
Tämä kurssi pidetään hoitolassani tai tarvittaessa muissa tiloissa. Kurssin aikana käymme läpi 13 Arkkienkeliä ja heidän tehtävänsä.

Kundalini Reiki koulutukset:

Kundalini Reiki 1:

Tässä kahden päivän koulutuksessa käymme läpi mitä Kundalini Reiki energia on ja miten energiat vaikuttavat meihin eri kehon osiin. Käymme läpi koko energiakehomme, Auramme ja energiakeskuksemme. Näiden päivien aikana ennen kaikkiaan ymmärrämme miten kaikki tunteet ja eletty elämä vaikuttaa meidän kehoomme ja mieleemme. Miten voimme itse muuttaa elämämme suunnan ja hyvinvoinnin. Tämä kurssi sisältää valtavan oppimateriaalin omaan hyvinvointiin ja sitä kautta myös hoitamaan muita ihmisiä. Sinulla ei tarvitse olla minkäänlaista tietämystä energioihin ennalta, kunhan olet kiinnostunut omasta hyvinvoinnista. Kurssin aikana opitaan meditoimaan ja kuuntelemaan oman kehon ääntä.

Kundalini Reiki 2:

Tässä yhden päivän koulutuksessa syvennämme tietouttamme Reiki polulla. Teoria osuus on vähäisempi. Joten meditointi ja Kundalini Reiki vahvistuminen tässä koulutuksessa on pääasiassa. Kertaamme Reiki 1 asioita ja vahvistamme osaamistamme ja Hoitajana ja tulkitsijana sinusta tulee osaavampi. Reiki 2 vahvistaa sinua ja valmistelee kohti seuraavaa tasoa aina Reiki Master tasolle asti.

Kundalini Reiki Master:

Tämän koulutuksen tarkoitus on sinusta valmistaa Master tason hoitaja. Koulutus on kaksi päiväinen tapahtuma. Jonka aikana kaikki oppimasi nivoutuu yhteen. Voit alkaa tämän koulutuksen jälkeen opettamaan muita oppilaita. Hoitajana olet varmempi ja valmiimpi. Koko Reiki polku on muokannut sinua ihmisenä kokonaisuutena, ymmärrys ja valoisuutesi on lisääntynyt tämän matkan aikana valtavasti.

Kurssien yhteydenotot:
Johanna Talvitie
0503228420
jtalvitie78@gmail.com

TAI

Qua Sha Hieronta:

Qua sha hieronta perustuu kiinalaiseen filosofiaan, joka kulkee kiinalaisen lääketieteen rinnalla täydentämässä ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa. Kiinalaisten ajatusten mukaisesti ihmisessä virtaa Qi energia, joka kulkee meridiaaneissa. Jos jossain kehossa on tukoksia ne vaikuttavat meidän kehoomme ja sisäeliimme.
Qua tarkoittaa kaapimista ja sha sinistä. Eli kaavitaan sinistä. Hieronnassa käytetään erilaisia kiviä, jonka avulla hierotaan kehoa pehmeää puolta alaspäin ja ihmisen kovempaa puolat ylöspäin. Hieronnassa aktivoidaan kehon hermostoa, nestekiertoa, lihaksia ja erilaisia kalvoja.

Intialainen Päänhieronta:

Intialainen päänhieronta pohjautuu Ayerveda menetelmään ja on tuhansia vuosia vanha hoitomenetelmä. Hieronta sopii kaiken ikäisille, jolla saadaa helpotusta mm. erilaisiin päänsärkyihin, unettomuuteen, rauhattomuuteen ja lihasjännityksiin. Hieronta tehdään selän, niskan, käsivarsien, pään ja kasvojen alueelle erilaisin painalluksin ja naputuksin. Hoito on äärimmäisen rentouttava ja hoitava. Hoidon jälkeen olo on miellyttävä ja rauhallinen.